Zarządca

Zarządca

Pan Wiesław Ostrowski
Zarządca Hawe Telekom Sp. z o.o. w restrukturyzacji

Kancelaria
ul. Kotsisa 2/4 lokal 14
03-307 Warszawa

tel/fax +48 22 614 52 88